Les imatges per satèllit i l’estructura dels paisatges antics: exemples del Pròxim Orient