Willem van de Velde, The Battle of Sole Bay (1672)