הממסד הדתי המצרי במשבר

Citation:

קרמר, מרטין. “הממסד הדתי המצרי במשבר.” משטר ואופוזיציה במצים. תל–אביב: הקיבוץ המאוחד, 1983.

Abstract:

על הממסד הדתי במצרים הוטל התפקיד של התמודדות בקיצוניות. הכשל בתיפקודו התגלה ברצח סאדאת ב–1981, אבל שורשיו היו ידועים עוד קודם.

Last updated on 12/12/2018