El Data Commons o com facilitar la col·laboració i accés a les dades de recerca; una visió

Presentation Date: 

Wednesday, November 18, 2020

Location: 

CSUC

Presentation Slides: 

DataCommonsThis talk, entitled the Data Commons, or how to facilitate collaboration and access to research data - a vision, is part of a conference series on Research Data Management organized by the Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). (The talk is given in Catalan but the slides are in English). The other two talks of this series are on the FAIR Principles with Dataverse and Resarch Data and Computing Services.

Abstract:

En aquesta sessió s'explicarà com data commons reuneix dades amb infraestructures de computació, estàndards, eines i aplicacions de programari d'ús habitual per gestionar, analitzar i compartir dades per tal de facilitar la col·laboració entre grups de recerca i entre institucions, inclús quan les dades són privades.