El Data Commons o com facilitar la col·laboració i accés a les dades de recerca; una visió

Presentation Date: 

Wednesday, November 18, 2020

Location: 

CSUC

Presentation Slides: 

This talk, entitled the Data Commons, or how to facilitate collaboration and access to research data - a vision, is part of a conference series on Research Data Management organized by the Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). (The talk is given in catalan but slides are in english).

Abstract:

En aquesta sessió s'explicarà com data commons reuneix dades amb infraestructures de computació, estàndards, eines i aplicacions de programari d'ús habitual per gestionar, analitzar i compartir dades per tal de facilitar la col·laboració entre grups de recerca i entre institucions, inclús quan les dades són privades.