La gestió FAIR de les dades de la recerca amb Dataverse

Presentation Date: 

Tuesday, November 24, 2020

Location: 

CSUC

Presentation Slides: 

FAIRDataverseThis talk, entitled FAIR management of research data with Dataverse, is part of a conference series on Research Data Management organized by the Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). (The talk is given in Catalan but the slides are in English). The other two talks of this series are on the Data Commons and Reseach Data and Computing Services.

Abstract

Aquesta sessió està dedicada a desenvolupar la importància de l'acrònim FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) i la seva implementació al programari de codi lliure Dataverse, una plataforma per construir repositoris per publicar-hi i compartir-hi dades de recerca.