Characteristics of housing, mobility and the perception of the territory (Característiques de l’habitatge, la mobilitat i la percepció del territory)