Ten years of democratic city councils (1979-1989): discussion of the situation (Deu anys d’ajuntaments democràtics (1979-1989): elements per a un balanç)