Essays & Translations

SELECTED ESSAYS

'Odpiranje vrat.' Dom so sveže rjuhe: eseji izseljenih milenijk in milenijcev.  [Essays by Emigrated Milennials.] Ljubljana: Beletrina, 2018. Also published on AirBeletrina Jun 8, 2017.

'Novi val ameriške in svetovne revijalistike.' ['A New Wave of American and World Literature Literary Periodicals.'] Literatura 276.6: 1-6. Also published on Literatura website, Jun 30, 2014. 

'Bostonske impresije.' ['Bostonian impressions.'] Radio Študent Nov 9, 2012.

'Pod kritično prangersko lučjo.' ['Under a Pillory's Critical Light.'] Festival Pranger. Literatura  Jun 29, 2012.

SELECTED REVIEWS

'Primer: Bay boy Rushdie.' [A Case: Bay Boy Rushdie.] Salman Rushdie, Joseph Anton: A Memoir, 2012. Literatura Oct 12, 2012.

'Apokaliptični krohot. ['Apocalyptic Guffaw.'] Mitja Lovše, Odstrnitve [theater show], 2012. Radio Študent Jun 13, 2012.

'Sonetje o kravah.' ['Sonnets about Cows.'] Janez Ramoveš, Čreda, 2010. Radio Študent May 5, 2012.

'Naš bog iz predmestja.' [Our God of Suburbia.'] Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia, 1990. Radio Študent April 2, 2012.

SELECTED TRANSLATIONS

Müller, Herta. 'Prostor med jeziki.' ['The Space Between Languages.'] Asymptote April 2014.

Hassen Ksemiri, Jonas. 'Odprto pismo za Beatrice Ask.' ['Open Letter to Beatrice Ask.'] Asymptote April 2014.

Pang, Alvin. Teorija strun. [The String Theory]. Tr. Martina Komovec et al. Ljubljana: JSKD, 2012. (in collaboration with other translators)

Stanje stvari: antologija perspektiv in refleksij. [The State of Things: An Anthology of Perspectives and Reflections.] Ed. Aleš Čar and Tanja Petrič. Ljubljana: UMco, 2012. (published a few of my translations)