John Travolta, Olivia Newton-John Christmas Album Plunges Nation Into Double-Dip Recession