Varer og mennesker i et dyphistorisk perspektiv: Et essay om historie, nevrovitenskap og materiell kultur