News

Nonfiction: Delicacies of the Dining Car

November 28, 2018

“Food on the Move,” edited by Sharon Hudgins, is a collection of essays exploring the glamorous past and occasionally delectable present of dining on trains around the world.

Mexico’s Elections: What to Watch For

July 1, 2018

Sunday’s vote will be a referendum on rampant violence and corruption in hopes that new leadership can guide the nation out of its frustrating stasis.

Blast Targets Crowd Arriving to See Afghan President

July 1, 2018

 

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺗﯘﺭﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ

ئۇﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﯪﺧﺸﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﻫﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﻨﯩﻢ ﺷﯜﺭﻛﯩﻨﻪﺭ.
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ، ﯲﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ، ﻗﯘﺭﻏﺎﻕ ﺑﺎﻫﺎﺭ.
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻤﺪﯨﻢ ﺗﻮﭘﺎ ﻛﯚﺯ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ، ﻣﻮﺧوﺭﻛﺎ، ﻛﯩﺮ ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ، ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﯪﺭﮔﯩﻨﺎﻟﻰ.
ﻛﯚﻙ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ ﯞﻩ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺧﯩﺮﻩ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ،
ﺳﯚﯕﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺘﻪﻙ ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ ﺳﻮﺯﯗﻟﯘﭖ،
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﯪﭺ، ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻢ ﻗﺎﺭﺍ، ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﻗﯘﭘﻘﯘﺭﯗﻕ!
ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﻳﯩﺮﺍﻕ ﯴﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﻣﯘﺯﺩﻩﻙ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ ﺑﯩﺮﺳﻰ،
ﻛﯚﺯﻯ، ﻳﯜﺯﻯ ﻧﻪﻡ؛ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﮔﯘﻧﺎﻫ، ﯪﺭﻗﯩﺪﺍ ﺧﯘﺩﺍ.
ﻗﻪﻧﺖ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﯰﻣﺎﭼﺘﯩﻦ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﻫﻮﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭ،...

Read more about Blast Targets Crowd Arriving to See Afghan President