Zhonghua minguo shiqide hezi he jishu zhuanrang [Joint ventures and technological development under the Republic of China]